Chuỗi cổ Ngọc trai mân côi Dove size 6.5 - 7.5 mm - màu đen ánh xanh

CRDSF3B

3,500,000 đ

Loại Ngọc : Ngọc trai Freshwater
Hình dạng : Hình giọt nước
Size Ngọc : 6.5 - 7.5 mm, cấp độ 3A.
Chi tiết : Mặt xà cừ khắc hình Chúa…
Màu : Đen ánh xanh.