Chuỗi Ngọc trai Love Size 10mm - màu trắng

CL100F3WS

19,600,000 đ

Loại Ngọc : Ngọc trai Freshwater
Màu Ngọc : Trắng ánh hồng, Trắng ngà
Hình dáng : Tròn
Kích thước Ngọc : 10.0 mm
Cấp độ Ngọc : 3A
Chất liệu : Khóa Bạc 925 phủ 02 lớp Bạch Kim